Un dels problemes que arrastrem des de fa anys és eixa dualitat Escola – Campus. La UPV gasta indicadors d’Escola per calcular el PAS necessari i altres recursos, però la realitat és que som Campus. La diferència produïx que tingam sempre una lluita continua i una descompensació entre els recursos que necessitem i els que realment tenim. Les propostes en esta línia son:

  • Demanat canvis en els estatuts UPV de forma que es reconega “Campus de Gandia” com a estructura organitzativa. Un Campus de Gandia que englobe a l’actual EPS Gandia i tots els serveis que actualment es troben al Campus de Vera.
  • Realitzar un catàleg de funcions “extra-escola”, es dir, totes eixes funcions que estructuralment no fa una escola en Vera, i que fan els diferents serveis de Campus. Eixe catàleg servirà per argumentar clarament la càrrega que assumeix el PAS d’Escola associat a Campus, i demanar les necessitats reials.
  • Redactar i defendre un nou model per als tècnics de laboratori d’escola: Un Pla d’Ordenació de Personal Tècnic de Laboratori, que ha d’anar més enllà del laboratori. Projectes transversals, TFG/TFM, ajudes en programes de generació espontània, en jornades de portes obertes, etc. El POL està obsolet, i sols pensat per a departaments. Hem de defendre un nou model.
  • Reivindicar fórmules de fidelització del PAS. El Campus de Gandia te una carència en personal estable que s’evidencia més en llocs de responsabilitat, en pràcticament tots els serveis. Per promocionar, en general, s’ha d’optar per anar-se a Vera. En este sentit, també s’ha de fer un esforç de quantificar el retràs que hi ha entre Gandia i Vera, i demanar al menys, la correcció del desequilibri i una quota anual raonable fixa per al Campus de Gandia.
  • Demanar canvis en la fórmula d’assignació de subdirectors del centre, ja que també l’equip directiu ha de fer tasques de Campus (infraestructures, cultura, promoció, etc.). A més, la falta de PAS (tècnic de gestió acadèmica, personal en internacional, en pràctiques en empresa, en comunicació, etc.) també està carregant les tasques de les subdireccions, impedint dedicar els esforços a fer créixer el Campus de Gandia.
  • Demanar la construcció de les infraestructures pendents, darrere de la CRAI: secció de CPI (amb cabuda per a l’IGIC i altres grups i instituts d’investigació), Generació espontània, Espai Innova, Idees, i un mòdul bàsic de pavelló poliesportiu, amb sala multiusos i espais auxiliars.
  • Acabar de consolidar la Casa de l’Alumne dotant-la al mateix nivell que en Vera.
  • Treballar en la consolidació dels tinglados del port de Gandia, recolzant i afavorint l’IGIC i la Unitat Mixta UPV-IEO.