El Campus de Gandia va arribar a tindre 2700 estudiants abans de la reforma de Bolònia. El curs 2016-2017 començava amb 1317 estudiants i el curs 2019-2020, ha tancat en 1553, gràcies a la implantació progressiva del GTI, la implantació de dobles graus, i una campanya constant de promoció i millora de totes les titulacions adscrites, sense tancar cap titulació. Tenim capacitat per a tornar a ser els que érem, i més.

  • Fer complir el PLA DE MULTILINGÜISME EN LA DOCÈNCIA i com a mínim, adaptar l’oferta a la demanda.
  • Treballarem per un nou grau vinculat al mar. Tenim màster vinculat al mar, estem treballant també per un doctorat en la mateixa línia, tenim investigació puntera des de fa anys. Hem de treballar per un nou grau, que ja es va prometre, adaptat a les necessitats d’ara.
  • S’ha treballar per aconseguir implantar el Màster d’Intel·ligència Turística, actualment enviat a l’ANECA.
  • La primera promoció del GTI està a punt d’eixir. Ara és el moment també de donar-li al nostre alumnat la possibilitat de servir formant-se. Anem a treballar en adaptar un nou màster al centre, el Máster en Tecnologies Interactives y fabricació Digital.
  • Les dobles titulacions estan creixent en tota la UPV. Treballarem per noves fórmules, que ajuden a millorar la seua ocupabilitat i crear noves marques vinculades al Campus.
  • Seguirem treballant perquè el doctorat “Ciència i Tecnologia Marina i Costanera” siga al final una realitat.
  • Actualment, ja hi han iniciatives dins de la UPV que parlen del màster de secundària. El Campus de Gandia està preparat per assumir este projecte. Treballarem per ser seu del màster.
  • La oferta acadèmica s’ha de fer més internacional. Buscar aliances amb altres universitats que tinguen titulacions afins, i treballar en noves fórmules de dobles graus y màsters internacionals. La internacionalització del Campus de Gandia ha de ser prioritària, i és fonamental per al nostre futur.
  • S’ha de treballar per tindre més ERASMUS MUNDUS. En concret començar per un ERASMUS MUNDUS en turisme.
  • Hem de promoure i difondre els títols propis existents i facilitar la creació de nous. Son també una ferramenta per donar a conèixer el nostre Campus i millorar la captació d’alumnat.
  • Hem de fomentar la tutoria de TFG/TFM per part del professorat, amb mecanismes de reforç positiu.
  • Fomentar la implantació gradual de docència en anglés, fonamentalment en assignatures de Màster, utilitzant les eines disponibles en la xarxa per a la preparació del material.