Un Campus no existeix sinó comunica. S’ha d’obrir i mantindre tots els mitjos que siguen factibles per una comunicació clara, eficaç, actualitzada, i oberta.

  • Realització de reunions mensuals programades amb delegació d’alumnat, per vore les necessitats, problemàtiques, planificacions, etc.
  • Revisar les línies de comunicació permanents per a ser sensibles a qualsevol necessitat que puga sorgir.
  • Modernitzar la bústia de suggeriments, queixes i felicitacions amb especial èmfasi en el seu seguiment mitjançant un sistema de tracking o similar.
  • Modernitzar el canal intern de comunicació per que garantisca la informació puntual dels actes i esdeveniments del Campus i evite les duplicitats i solapaments horaris.
  • Fomentar que la nostra escola siga seu de nous congressos, conferències i seminaris i potenciar el taller de divulgació científica Comunica2, cortoons, etc.
  • Assentar marques pròpies: “Jornada de Turisme Intel·ligent”, “Parlem del Medi Ambient”, “Telecomunicacions per la societat”.
  • Continuar amb el Blog de ciència del Campus, amb la Setmana de la Ciència, fomentar la divulgació científica (ràdio i televisió) i ampliar la presència en noves xarxes socials.
  • Potenciar la col·laboració amb el CEIC Alfons el Vell de Gandia i explorar les possibilitats de col·laboració amb altres centres i instituts d’investigació de les comarques centrals.
  • Recolzar l’Anuari d’investigació per augmentar la visibilitat de la investigació al Campus (http://www.slideshare.net/CampusGandiaUPV )
  • Consolidar les places de comunicació pendents al Campus.