La nostra Comunitat Universitària la formen persones, totes importants. La salut, la seguretat, la prevenció, la promoció, el respecte, la responsabilitat, la solidaritat, han de fomentar-se i defensar-se.

 • Com a Campus Solidari que som, hem de treballar pels Objectius de Desenvolupament sostenible (http://www.upv.es/contenidos/ODS/)
 • La nostra Universitat Sènior ja ha realitzat tres edicions. Hem de seguir treballant per consolidar la Universitat Sènior al Campus de Gandia.
 • La nostra Escola d’Estiu és necessària per a la Comunitat Universitària. Una escola per a conciliar, que també treballa els valors amb els xiquets i xiquetes. Hem de seguir potenciant-la.
 • Hem de mantindre la gestió mediambiental.
 • Hem de potenciar a la Comissió de Cooperació i dedicar un mínim del 0,7% del pressupost de l’EPSG a que alumnat i tots els adscrits a l’EPSG puguen realitzar projectes de cooperació per al desenvolupament.
 • Potenciar el Comité d’Igualtat, amb una dotació mínima d’un 0,7% del pressupost de l’escola per continuar organitzant cursos i activitats en l’escola.
 • S’ha de recolzar les iniciatives vinculades al Campus de Gandia, que treballen pel medi ambient (per el mar, per el Serpis, etc.)
 • Continuar amb les polítiques d’eficiència i estalvi energètic és tindre responsabilitat amb la societat. S’ha d’optimitzar la il·luminació, la climatització, i altres sistemes que generen grans consums.
 • Hem de demanar la instal·lació de plaques solars i fomentar el autoconsum, i tindre connexió per a vehicles elèctrics.
 • Hem de mantindre actualitzat el Pla d’Autoprotecció del Centre (formació, delegació de responsabilitats, plans d’evacuació, etc.).
 • Buscarem optimitzar la seguretat en tots els llocs de treball (EPI, roba de treball, etc.).
 • Revisarem de forma continua el protocol de vigilància de la salut per valorar la possibilitat de millorar-lo.
 • Potenciar el programa de Generació Espontània al Campus.