La connexió amb el nostre entorn i la societat que ens envolta és necessària. El Campus de Gandia té clarament vocació de servici públic, com a universitat pública que som. Hem d’estar connectats, i ser part activa dels canvis del nostre entorn.

  • Fomentar l’organització d’activitats orientadores per als estudiants, tant per a itineraris de Grau o per a Màsters, incloent viatges a instal·lacions o empreses d’interés.
  • Reforçar el servei de Pràctiques en Empresa, en coordinació amb les Càtedres-Empresa i el Programa Ideas.
  • Fomentar la realització de pràctiques en empresa en l’estranger.
  • Promoure la realització de cursos i seminaris d’índole pràctica, en coordinació amb les Càtedres-Empresa i associacions empresarials.
  • Potenciar la creació de noves càtedres i aules d’empresa.
  • Potenciar seus universitàries en les Comarques Centrals, donar-li contingut i responsables de centre.
  • Organitzar un Congrés a l’EPSG, amb convidats internacionals i revista indexada, per promoure la col·laboració entre el professorat, empresaris i investigadors.
  • Continuar la cerca de nous patrocinis per a premis de Projecte Fi de Grau, i valorar la creació de premis Fi de Màster.
  • Fomentar la participació en plataformes tecnològiques nacionals i Internacionals.
  • Coordinar des del Campus la preparació de grans projectes d’investigació i innovació amb empreses i entitats de la Safor i comarques veïnes.
  • Reforçar el servei de Pràctiques en Empresa, en coordinació amb les Càtedres-Empresa i el Programa Ideas.
  • Fomentar la realització de pràctiques en empresa en l’estranger.
  • Seguir treballant per augmentar el nombre dels estudiants amb alguna experiència internacional a través dels diferents programes d’intercanvi: ERAMUS (ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, etc.), CIENCIA SIN FRONTERAS, SICUE, PROMOE, etc.
  • Recolzar el cursos intensius d’espanyol per a alumnat estranger treballant també la cultura valenciana.
  • Recolzar les accions del programa amb Xina i potenciar-lo com a element diferenciador del nostre campus.
  • Revisar i ampliar els convenis amb universitats europees de prestigi.